PTG จับมือ KU หนุน “เรียน-สอน-วิจัย” ปั้นบุคลากรคุณภาพ

PTG จับมือ KU ร่วมหนุน “เรียน-สอน-วิจัย” ปั้นบุคลากรคุณภาพ ดันนวัตกรรมไทยสู่ธุรกิจเต็มตัว เพื่อสร้างให้สังคมและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยหลายปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและจากกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก กำลังเป็นความท้าทายของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องยกระดับเป้าหมายของ “สถานีบริการน้ำมัน” ในวันนี้ โดยอาจไม่ได้จำกัดแต่เพียงธุรกิจน้ำมันเป็นหลักอีกต่อไป

การศึกษา

จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันหลายรายพลิกบทบาท ปรับจากการเป็น “ปั๊มน้ำมัน” ในวันวาน ไปสู่การเป็น “touch point” ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของผู้บริโภคยุคใหม่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นอีกหนึ่งสถานีบริการน้ำมันที่ยกระดับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ “PTG” พยายามสร้าง “ความสดใหม่” ให้กับลูกค้าเสมอ รวมถึงในปี 2566 นี้ พีทีจียังตั้งเป้าเดินหน้าขยายสู่ธุรกิจนอนออยล์เต็มกำลัง ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขา “ร้านกาแฟพันธุ์ไทย” เป็น 1,500 สาขาทั่วประเทศ การปั้นแบรนด์ “PT Station” ให้เป็น service station ที่สร้างความสุขให้กับคนไทยด้วยมีจุดบริการ touch point 3,000 จุดทั่วประเทศ

ล่าสุด อีกหนึ่งความคืบหน้าในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านนวัตกรรมองค์กร เมื่อ PTG เดินหน้าผนวกความร่วมมือเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University : KU) กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน